Зразок позовної заяви в цивільному процесі згідно із ЦПК

Для того щоб правильно оформити цивільний позов або перевірити його на предмет дотримання вимог процесуального законодавства, пропоную вам перелік основних вимог, яким має відповідати вказаний документ.

1. Найменування суду, до якого подається цивільний позов (п. 1 ч. 3 ст. 175).

2. Реквізити сторін та інших учасників судового процесу (п. 2 ч. 3 ст. 175). Якщо учасником справи є фізична особа, в позовній заяві вказуються її повне прізвище, ім’я та по батькові, адреса проживання з поштовим індексом. Податковий номер та серія і номер паспорта зазначаються лише у випадку, коли така інформація відома позивачу. Якщо учасником справи виступає юридична особа, позов має містити повне найменування, місцезнаходження із зазначенням поштового індексу, а також ідентифікаційний код цієї особи. Засоби зв’язку учасників вказуються за наявності таких даних у заявника.

3. Ціна позовної заяви, якщо вона підлягає грошовій оцінці (п. 3 ч. 3 ст. 175).

4. Виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги (п. 5 ч. 3 ст. 175).

5. Обґрунтований розрахунок сум, які оскаржуються чи стягуються (п. 3 ч. 3 ст. 175).

6. Зазначення доказів, що підтверджують обставини, на які посилається заявник (п. 5 ч. 3 ст. 175). Всі наявні у заявника докази мають бути подані разом з позовною заявою (ч. 2 ст. 83, ч. 5 ст. 177). Докази, подані після вказаного строку, до розгляду судом не приймаються. Винятком є лише випадки, коли заявник обґрунтує неможливість їхнього своєчасного подання через підстави, які від нього не залежали (ч. 8 ст. 83).

7. Вказівка про наявність у заявника або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до позовної заяви (ч. 5 ст. 95, п. 8 ч. 3 ст. 175).

8. Перелік доказів, які не можуть бути подані разом із цивільним позовом (п. 8 ч. 3 ст. 175). Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об’єктивних причин, заявник має про це письмово повідомити суд та зазначити:

 • який саме доказ не може бути поданий;
 • причини неможливості подання доказу у визначений строк;
 • підтвердження того, що заявник вжив усіх залежних від нього заходів, спрямованих на отримання такого доказу (ч. 4 ст. 83).

9. Дані про вживання заходів досудового врегулювання суперечки (п. 6 ч. 3 ст. 175). Сторони вживають заходів для досудового врегулювання суперечки за домовленістю між собою або у випадках, якщо такі заходи є обов’язковими згідно із законом (ч. 1 ст. 16).

10. Відомості про вживання заходів забезпечення доказів чи позову до подачі позовної заяви, якщо вони вживалися раніше (п. 7 ч. 3 ст. 175).

11. Підтвердження того, що заявником не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав (п. 10 ч. 3 ст. 175).

12. Спосіб захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб захисту, який не суперечить закону і який позивач просить суд зазначити в рішенні (п. 4 ч. 3 ст. 175). Суд має право визначити спосіб захисту, який не суперечить закону, у випадку коли закон або договір не містять ефективного способу захисту (ст. 5).

13. Якщо заява подається до кількох відповідачів, в ній має бути зазначено зміст вимог кожного з них (п. 4 ч. 3 ст. 175).

14. Перелік документів та інших доказів, які додаються до заяви (п. 8 ч. 3 ст. 175). Письмові докази надаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено ЦПК України (ч. 2 ст. 95). Копії вважаються засвідченими належним чином, якщо їх було засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством (ч. 4 ст. 95). Особа, яка подає письмові докази в копіях (електронних копіях), має зазначити наявність у неї або іншої особи оригіналу письмового доказу. Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який заходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення (ч. 5 ст. 95). Документи, отримані за допомогою факсимільного чи інших аналогічних засобів зв’язку, приймаються до розгляду як письмові докази у випадках і в порядку, які встановлені законом або договором (ч. 7 ст. 95).

15. Клопотання про витребування доказів (ч. 3 ст. 177). Клопотання про витребування доказів подається разом з поданням цивільного позову. Якщо таке клопотання заявлено після закінчення встановленого строку, суд залишає його без задоволення. Винятком є випадок, коли заявник обґрунтує неможливість його подання у визначений строк з причин, що не залежали від нього (ч. 1 ст. 84). При цьому, у клопотанні має бути зазначено:

 • який саме доказ витребовується;
 • які обставини чи аргументи він може підтвердити або спростувати;
 • підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;
 • вжиті заявником заходи для отримання цього доказу самостійно: докази вживання таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання доказу (ч. 2 ст. 84).

16. До заяви про визнання акта чи договору недійсним додається копія (або оригінал) оскаржуваного акта чи договору або засвідчений витяг з нього, а у разі відсутності акта чи договору у позивача – клопотання про його витребування (ч. 6 ст. 177).

17. Попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв’язку з розглядом справи (ч. 1 ст. 134, п. 9 ч. 3 ст. 175). До судових витрат належить судовий збір; витрати на професійну правничу допомогу; витрати, пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; витрати, пов’язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їхнім місцезнаходженням, забезпеченням доказів; інші витрати, пов’язані із вчиненням процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду (ст. 133). У разі неподання стороною попереднього розрахунку суми судових витрат суд може відмовити у їхньому відшкодуванні, за винятком суми сплаченого судового збору (ч. 2 ст. 134).

18. Документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону (ч. 4 ст. 177). Підстави звільнення заявника від сплати судового збору зазначаються в тексті позовної заяви (ч. 4 ст. 175).

19. Довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника позивача (ч. 7 ст. 177). Довіреність фізичної особи має бути посвідчена нотаріально або, у визначених законом випадках, іншою особою (ч. 1, 2 ст. 62). Повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» (ч. 4 ст. 62).

20. Копії позовної заяви та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб (ч. 1 ст. 177). Це правило не поширюється на позови, що виникають з трудових правовідносин, а також про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок злочину чи каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду (ч. 2 ст. 177).

21. Підпис позивача, або його представника, або іншої особи, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи (ч. 2 ст. 175), із зазначенням посадового становища (п. 1 ч. 4 ст. 185). Якщо позов подається особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, в тексті позовної заяви вказуються підстави такого звернення (ч. 5 ст. 175, ст. 56).

Я також підготував для вас зразок позовної заяви, який можна завантажити за наступним посиланням:

Зазначений приклад відповідає усім перерахованим вище вимогам і містить посилання на основні види клопотань, які повинні або можуть бути заявлені позивачем до початку судового розгляду.

Сподобався підготований мною зразок? Дайте мені знати про це у коментарях нижче.

Читайте також: Форма та зміст господарського позову.


Відправити
Надіслати
Переслати

4 коментарі до “Зразок позовної заяви в цивільному процесі згідно із ЦПК”

 1. На жаль, пізно побачила статтю, вже звернулася до адвоката за допомогою в складанні позовної заяви. Але в будь-якому випадку збережу її на майбутнє.

  Відповіcти
 2. Дякую за детальне пояснення всіх пунктів при подачі цивільного позову. Але у мене є одне питання, а якщо сусід зверху затопив мою квартиру, це відноситься до цивільного позову чи ні?

  Відповіcти
  • Доброго дня, Максиме! За загальним правилом, справи, що виникають з цивільних і житлових відносин, у тому числі про відшкодування шкоди завданої власнику квартири, розглядаються за правилами цивільного судочинства.

   Відповіcти
 3. Гарно викладено всі пункти, багато подробиць. В мене завдяки цій інструкції вдалось самостійно підготувати позов навіть без звернення до адвоката. Позов прийняли без зауважень.

  Відповіcти

Залишити коментар