Форма та зміст господарського позову згідно з вимогами ГПК

Пропоную вам ознайомитися з переліком вимог, які має містити господарський позов. Зазначений перелік допоможе вам правильно скласти позовну заяву або перевірити її на предмет дотримання процесуального законодавства (ГПК України).

1. Найменування господарського суду (п. 1 ч. 3 ст. 162, ч. 1 ст. 171).

2. Реквізити сторін і третіх осіб: повне найменування (для юридичних осіб); прізвище, ім’я та по батькові (для фізичних осіб); адреси з зазначенням поштових індексів; ідентифікаційні коди (для юридичних осіб, які зареєстровані в Україні); вказівка про наявність статусу фізичної особи-підприємця (за наявності).

Інші відомості, наприклад ідентифікаційний номер фізичної особи, серія та номер паспорта, дата народження, засоби зв’язку тощо, зазначаються позивачем лише за наявності у нього такої інформації (п. 2 ч. 3 ст. 162).

3. Ціна позову (п. 3 ч. 3 ст. 162). Якщо позовні вимоги грошовій оцінці не підлягають, в тексті доцільно зробити окреме зазначення про те, що позовні вимоги носять немайновий характер.

4. Виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої позовні вимоги (п. 5 ч. 3 ст. 162).

5. Юридичні підстави позовних вимог (п. 5 ч. 3 ст. 162).

6. Обґрунтований розрахунок сум, які оскаржуються чи пред’являються до стягнення (п. 3 ч. 3 ст. 162).

7. Зазначення доказів, які підтверджують викладені позивачем обставини (п. 5 ч. 3 ст. 162). Всі наявні у позивача докази мають бути подані одночасно з поданням до суду позовної заяви (ч. 2 ст. 80, ч. 2 ст. 164). Докази, подані з порушенням встановлених строків, до розгляду судом не приймаються. Винятком є лише випадки, коли позивач належним чином обґрунтує неможливість своєчасного подання доказів з причин, які від нього не залежали (ч. 8 ст. 80).

8. Вказівка про наявність у заявника чи іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких долучені до позову (ч. 5 ст. 91, п. 8 ч. 3 ст. 162).

9. Перелік доказів, які не можуть бути подані разом з господарським позовом (п. 8 ч. 3 ст. 162). Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об’єктивних причин, позивач має повідомити про це суд та зазначити:

 • доказ, який не може бути подано;
 • причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк;
 • докази, які підтверджують, що позивач вжив усіх залежних від нього заходів для його отримання (ч. 4 ст. 80).

10. Дані про вживання заходів досудового врегулювання суперечки (п. 6 ч. 3 ст. 162). Сторони вживають заходів для досудового врегулювання суперечки за домовленістю між собою або у випадках, коли такі заходи є обов’язковими згідно з законом (ч. 1 ст. 19).

11. Відомості про вживання заходів забезпечення доказів чи позову до подання позовної заяви, якщо вони вживалися раніше (п. 7 ч. 3 ст. 162).

12. Підтвердження позивача того, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав (п. 10 ч. 3 ст. 162).

13. Спосіб захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб захисту, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні (п. 4 ч. 3 ст. 162). Суд визначає спосіб захисту, який не суперечить закону, у разі коли закон або договір не передбачають ефективного способу захисту (ст. 5).

14. Якщо позов подається до кількох відповідачів, у ньому має бути зазначено зміст позовних вимог кожного з них (п. 4 ч. 3 ст. 162).

15. Перелік документів та інших доказів, які додаються до позову (п. 8 ч. 3 ст. 162). Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено ГПК (ч. 2 ст. 91). Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх було засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством (ч. 4 ст. 91). Особа, яка подає письмові докази в копіях (електронних копіях), має зазначити про наявність у неї або іншої особи оригіналу відповідного доказу. Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який заходиться у нього, своїм власноручним підписом або підписом свого представника із зазначенням дати засвідчення (ч. 8 ст. 42, ч. 5 ст. 91). Документи, отримані за допомогою факсимільного чи інших аналогічних засобів зв’язку, приймаються до розгляду як письмові докази у випадках і в порядку, які передбачені договором або законом (ч. 7 ст. 91).

16. Клопотання позивача про витребування судом доказів (ч. 3 ст. 164). Клопотання про витребування доказів подається разом з поданням господарського позову. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення. Винятком є лише випадок, коли позивач обґрунтує неможливість його надання у визначений строк з причин, що не залежали від нього (ч. 1 ст. 81). При цьому у клопотанні має бути зазначено:

 • який доказ витребовується;
 • обставини (аргументи), які може підтвердити чи спростувати цей доказ;
 • підстави, з яких випливає, що цей доказ має певна особа;
 • заходи, яких позивач вжив для отримання цього доказу самостійно, докази вживання таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання доказу (ч. 2 ст. 81).

17. Позов до господарського суду про визнання акта чи договору недійсним має містити копію (або оригінал) оскаржуваного акта чи договору або засвідчений витяг з нього, а у разі відсутності акта чи договору у позивача – клопотання про його витребування (ч. 4 ст. 164).

18. Попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв’язку з розглядом справи (ч. 1 ст. 124, п. 9 ч. 3 ст. 162). До таких витрат, в тому числі, належить судовий збір та витрати на професійну правничу допомогу (ст. 123). У разі неподання позивачем попереднього розрахунку суми судових витрат суд може відмовити у їхньому відшкодуванні, за винятком суми сплаченого судового збору (ч. 2 ст. 124).

19. Документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, що підтверджують підстави звільнення позивача від сплати судового збору відповідно до закону (п. 2 ч. 1 ст. 164). Підстави звільнення позивача від сплати судового збору мають бути зазначені і в тексті позовної заяви (ч. 4 ст. 162).

20. Довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника (ч. 5 ст. 164). Довіреність фізичної особи має бути посвідчена нотаріально або, у визначених законом випадках, іншою особою (ч. 2 ст. 60). Довіреність від імені юридичної особи видається за підписом посадової особи, уповноваженої на це законом, установчими документами (ч. 3 ст. 60). Повноваження адвоката на захист інтересів у суді підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», з відомостями про обмеження повноважень адвоката на вчинення певних процесуальних дій (ч. 4 ст. 60, ч. 2 ст. 61).

21. Документи, які підтверджують надсилання іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів листом з описом вкладення (п. 1 ч. 1 ст. 164, ч. 9 ст. 80, ч. 1 ст. 172).

22. Підпис позивача, або його представника, або іншої особи, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи (ч. 2 ст. 162), із зазначенням посадового становища (п. 1 ч. 5 ст. 174). Якщо господарський позов подається особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, в тексті позовної заяви вказуються підстави такого звернення (ч. 5 ст. 162, ст. 53).

При врахуванні зазначених вимог можна буде говорити про те, що форма та зміст позовної заяви були відповідними. Тому використовуйте вказаний перелік для перевірки складеного вами позову. Якщо ж ви бажаєте заощадити свій час та сконцентруватися на обґрунтуванні вимог по суті спору, можете завантажити зразок, який я підготував у форматі docx, за наступним посиланням:

Якщо ви вважаєте, що завантажений зразок позовної заяви до господарського суду є корисним для вас, залиште свій коментар нижче цієї сторінки або зробіть репост, щоб я міг дізнатися вашу думку.

Читайте також: Зразок позовної заяви у цивільному процесі.


Відправити
Надіслати
Переслати

3 коментарі до “Форма та зміст господарського позову згідно з вимогами ГПК”

 1. Вивчила уважно, сподівалась самостійно скласти господарський позов. Та враховуючи, що позовні вимоги моєї компанії мають майновий характер, доцільно буде звернутися до юриста. Занадто багато нюансів, які непідготовленим оком не побачиш. Економити на цьому – собі дорожче.

  Відповіcти
 2. У мене виникло таке питання, а як довго може розглядатися судом господарський позов? І чи можна звертатися до господарського суду, щоб розірвати договір оренди приміщення?

  Відповіcти
  • Вітаю! Якщо угода укладена між господарюючими суб’єктами (юридична особа, фізична особа-підприємець), то звертатися також потрібно в господарський суд. Якщо ж стороною договору був звичайний громадянин, то подавати потрібно цивільний позов. Це якщо в загальному. Однак завжди краще бачити сам документ.

   Відповіcти

Залишити коментар